น้ำที่มีสิ่งเจือปนต่างๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเป็นน้ำที่ไม่เป็นที่ต้องการ และน่ารังเกียจของคนทั่วไป ไม่เหมาะสมสำหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป หรือถ้าปล่อย ลงสู่ลำน้ำธรรมชาติก็จะทำให้คุณภาพน้ำของธรรมชาติเสียหายได้

BLOG

HOME>

ทำไมต้องบำบัดน้ำเสียด้วย?

Solid_Blog-icon

April 21, 2022

Solid_Blog-icon

Admin

ทำไมต้องบำบัดน้ำเสียด้วย?

น้ำที่มีสีเจือปนต่างๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเป็นน้ำที่ไม่เป็นที่ต้องการ และน่ารังเกียจของคนทั่วไป ไม่เหมาะสมสำหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป หรือถ้าปล่อยลงสู่ลำน้ำธรรมชาติจะทำให้คุณภาพน้ำของธรรมชาติเสียหายได้

ทำไมต้องบำบัดน้ำเสียด้วย?

-เพื่อทำให้ไม่เกิดโรคและแหล่งพร่ระบาดของเชื้อโรค
-เพื่อเปลี่ยนสภาพน้ำเสียให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น รถน้ำต้นไม้
-เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความรำคาญ เช่น กลิ่น สี
-เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะมลพิษทางน้ำ