Product

PRODUCT/PROFILE pHOME > PRODUCT PROFILE > ปั้มดูดน้ำเสีย PRODUCT ปั๊มดูดน้ำเสีย TSURUMI SUBMERSIBLE PUMP เป็นปั๊มสูบน้ำเสียหรือเครื่องสูบน้ำเสียแบบช่องเดียว ซึ่งมีใบพัดที่ช่วยให้ปั๊มสามารถรองรับตะกอนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูง ถึง 80 mm ปั๊มชนิดนี้สามารถใช้ได้กับน้ำโสโครกและน้ำเสีย ที่มีตะกอนแขวนลอยปนได้ ปั๊มน้ำรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 80-100 mm. เครื่องสูบน้ำเสีย(submersible sawage pumps) ชนิด Channel Impeller ติดต่อสั่งซื้อ WIND MAXX SUBMERSIBLE PUMP เป็นปั๊มสูบน้ำเสียหรือเครื่องสูบน้ำเสียแบบช่องเดียว ซึ่งมีใบพัดที่ช่วยให้ปั๊มสามารถรองรับตะกอนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูง ถึง 80 mm ปั๊มชนิดนี้สามารถใช้ได้กับน้ำโสโครกและน้ำเสีย ที่มีตะกอนแขวนลอยปนได้ ปั๊มน้ำรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 80-100 mm. เครื่องสูบน้ำเสีย(submersible sawage pumps) ชนิด Channel Impeller ติดต่อสั่งซื้อ EBARA SUBMERSIBLE PUMP เป็นปั๊มสูบน้ำเสียหรือเครื่องสูบน้ำเสียแบบช่องเดียว ซึ่งมีใบพัดที่ช่วยให้ปั๊มสามารถรองรับตะกอนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูง […]

ทำไมต้องบำบัดน้ำเสียด้วย?

น้ำที่มีสีเจือปนต่างๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเป็นน้ำที่ไม่เป็นที่ต้องการ และน่ารังเกียจของคนทั่วไป ไม่เหมาะสมสำหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป หรือถ้าปล่อยลงสู่ลำน้ำธรรมชาติจะทำให้คุณภาพน้ำของธรรมชาติเสียหายได้

ทำไมต้องบำบัดน้ำเสียด้วย?

BLOG HOME> Solid_Blog-icon April 21, 2022 Solid_Blog-icon Admin ทำไมต้องบำบัดน้ำเสียด้วย? น้ำที่มีสีเจือปนต่างๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเป็นน้ำที่ไม่เป็นที่ต้องการ และน่ารังเกียจของคนทั่วไป ไม่เหมาะสมสำหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป หรือถ้าปล่อยลงสู่ลำน้ำธรรมชาติจะทำให้คุณภาพน้ำของธรรมชาติเสียหายได้ ทำไมต้องบำบัดน้ำเสียด้วย? -เพื่อทำให้ไม่เกิดโรคและแหล่งพร่ระบาดของเชื้อโรค-เพื่อเปลี่ยนสภาพน้ำเสียให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น รถน้ำต้นไม้-เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความรำคาญ เช่น กลิ่น สี-เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะมลพิษทางน้ำ

ทำไมต้องบำบัดน้ำเสียด้วย?

น้ำที่มีสิ่งเจือปนต่างๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเป็นน้ำที่ไม่เป็นที่ต้องการ และน่ารังเกียจของคนทั่วไป ไม่เหมาะสมสำหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป หรือถ้าปล่อย ลงสู่ลำน้ำธรรมชาติก็จะทำให้คุณภาพน้ำของธรรมชาติเสียหายได้ BLOG HOME> Solid_Blog-icon April 21, 2022 Solid_Blog-icon Admin ทำไมต้องบำบัดน้ำเสียด้วย? น้ำที่มีสีเจือปนต่างๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเป็นน้ำที่ไม่เป็นที่ต้องการ และน่ารังเกียจของคนทั่วไป ไม่เหมาะสมสำหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป หรือถ้าปล่อยลงสู่ลำน้ำธรรมชาติจะทำให้คุณภาพน้ำของธรรมชาติเสียหายได้ ทำไมต้องบำบัดน้ำเสียด้วย? -เพื่อทำให้ไม่เกิดโรคและแหล่งพร่ระบาดของเชื้อโรค-เพื่อเปลี่ยนสภาพน้ำเสียให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น รถน้ำต้นไม้-เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความรำคาญ เช่น กลิ่น สี-เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะมลพิษทางน้ำ