ทำไมต้องบำบัดน้ำเสียด้วย?

น้ำที่มีสีเจือปนต่างๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเป็นน้ำที่ไม่เป็นที่ต้องการ และน่ารังเกียจของคนทั่วไป ไม่เหมาะสมสำหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป หรือถ้าปล่อยลงสู่ลำน้ำธรรมชาติจะทำให้คุณภาพน้ำของธรรมชาติเสียหายได้

ทำไมต้องบำบัดน้ำเสียด้วย?

BLOG HOME> Solid_Blog-icon April 21, 2022 Solid_Blog-icon Admin ทำไมต้องบำบัดน้ำเสียด้วย? น้ำที่มีสีเจือปนต่างๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเป็นน้ำที่ไม่เป็นที่ต้องการ และน่ารังเกียจของคนทั่วไป ไม่เหมาะสมสำหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป หรือถ้าปล่อยลงสู่ลำน้ำธรรมชาติจะทำให้คุณภาพน้ำของธรรมชาติเสียหายได้ ทำไมต้องบำบัดน้ำเสียด้วย? -เพื่อทำให้ไม่เกิดโรคและแหล่งพร่ระบาดของเชื้อโรค-เพื่อเปลี่ยนสภาพน้ำเสียให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น รถน้ำต้นไม้-เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความรำคาญ เช่น กลิ่น สี-เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะมลพิษทางน้ำ

ทำไมต้องบำบัดน้ำเสียด้วย?

น้ำที่มีสิ่งเจือปนต่างๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเป็นน้ำที่ไม่เป็นที่ต้องการ และน่ารังเกียจของคนทั่วไป ไม่เหมาะสมสำหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป หรือถ้าปล่อย ลงสู่ลำน้ำธรรมชาติก็จะทำให้คุณภาพน้ำของธรรมชาติเสียหายได้ BLOG HOME> Solid_Blog-icon April 21, 2022 Solid_Blog-icon Admin ทำไมต้องบำบัดน้ำเสียด้วย? น้ำที่มีสีเจือปนต่างๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเป็นน้ำที่ไม่เป็นที่ต้องการ และน่ารังเกียจของคนทั่วไป ไม่เหมาะสมสำหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป หรือถ้าปล่อยลงสู่ลำน้ำธรรมชาติจะทำให้คุณภาพน้ำของธรรมชาติเสียหายได้ ทำไมต้องบำบัดน้ำเสียด้วย? -เพื่อทำให้ไม่เกิดโรคและแหล่งพร่ระบาดของเชื้อโรค-เพื่อเปลี่ยนสภาพน้ำเสียให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น รถน้ำต้นไม้-เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความรำคาญ เช่น กลิ่น สี-เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะมลพิษทางน้ำ